Arshia

Arshia - არშია

ARSHIA არის გერმანული კომპანია, რომელიც დაარსდა 2000 წელს, როგორც მაღალი ხარისხის სამზარეულოსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელი, რომელიც გახდა ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ბრენდი. წარმოდგენილია 59-ზე მეტ ქვეყანაში და ჯერ კიდევ ითვლის ევროპაში, აზიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში. ჩვენ მუდმივად ვავითარებთ გრძელვადიან ურთიერთობებს ყველა ჩვენს პარტნიორთან სანდო და პატივისცემით.
კომპანიის წარმატება ემყარება ჩვენს უწყვეტ ამბიციას, მივაწოდოთ უმაღლესი ხარისხი და ინოვაცია პროდუქტის დიზაინისა და ვიზუალური გარეგნობის ხელოვნების მეშვეობით.
ARSHIA-ში ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ადამიანები არიან ჩვენი წარმატების გასაღები. ჩვენი გუნდის სწავლისა და განვითარების მენეჯმენტით, ჩვენ თანმიმდევრულად ვაღწევთ ჩვენს მიზნებსა და ამოცანებს ერთად. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას, რომელიც საშუალებას აძლევს თითოეულ ჩვენგანს ვიგრძნოთ, რომ კომპანიის გლობალური წარმატება ასევე ჩვენი პირადი წარმატებაა.
ჩვენ მზად ვართ ვიხელმძღვანელოთ ჩვენი მიზნების მიღწევით და მეტისკენ სწრაფვით. კოლექტიური ძალისხმევით ჩვენი ხედვა რეალობად იქცევა.
დამზადებულია სიყვარულით - Mit Liebe Gemach

წესები და პირობები

შპს Dari Household Appliances ინახავს darihome.com ვებსაიტს ("საიტი"). ქვემოთ მოცემულია გამოყენების პირობები, რომლებიც არეგულირებს საიტის გამოყენებას ("გამოყენების პირობები"). საიტის გამოყენებით თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული დაკავდეთ გამოყენების პირობებით და darihome.com-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკით და დაიცვათ გამოყენების პირობები და ყველა მოქმედი კანონი და რეგულაცია, რომელიც არეგულირებს საიტის გამოყენებას. შპს Dari Household Appliances იტოვებს უფლებას შეცვალოს გამოყენების პირობები ნებისმიერ დროს, რომელიც ძალაში შედის საიტზე განთავსებისთანავე. გთხოვთ, პერიოდულად შეამოწმოთ საიტის ეს გვერდი. ჩვენ აღვნიშნავთ, როდესაც იქნება გამოყენების პირობების განახლებები გამოყენების პირობების ბოლოში. თუ თქვენ არღვევთ ამ გამოყენების წესებს, შპს Dari Household Appliances-ს შეუძლია შეწყვიტოს თქვენი საიტის გამოყენება, აგიკრძალოთ საიტის შემდგომი გამოყენება და/ან განახორციელოს შესაბამისი სამართლებრივი ზომები თქვენს წინააღმდეგ.

შეზღუდული ლიცენზია. თქვენ გეძლევათ შეზღუდული, არაექსკლუზიური, გაუქმებადი და არატრანსფერული ლიცენზია საიტის გამოყენებისა და წვდომისათვის წინამდებარე გამოყენების პირობების მოთხოვნებისა და შეზღუდვების შესაბამისად. Dari Household Appliances LLC-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს საიტის ნებისმიერი ასპექტი. შპს Dari Household Appliances-ს ასევე შეუძლია, გაფრთხილების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, დააწესოს შეზღუდვები გარკვეულ ფუნქციებსა და სერვისებზე ან შეზღუდოს თქვენი წვდომა საიტის მთელ ან ნაწილზე. თქვენ არ გაქვთ უფლება საკუთრებაში არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას და მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მოწოდებული თქვენ საიტზე წვდომისთვის. გარდა გამოყენების პირობებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, თქვენ არ გაქვთ უფლება პირდაპირ ან ირიბად ფლობდეთ, გამოიყენოთ, სესხოთ, გაყიდოთ, დაქირავდეთ, იჯარით, ლიცენზირებით, ქველიცენზირებით, მინიჭოთ, დააკოპიროთ, თარგმნოთ, შეცვალოთ, ადაპტირდეთ, გააუმჯობესოთ ან შექმნათ ახალი ან წარმოებული ნამუშევრები, ან აჩვენეთ, გაავრცელეთ, შეასრულეთ ან რაიმე სახით გამოიყენონ საიტი, ან მისი რომელიმე შინაარსი (პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით) მთლიანად ან ნაწილობრივ.

საიტის მუშაობა: არაბთა გაერთიანებული საამიროები ჩვენი საცხოვრებელი ქვეყანაა. Dari Household Appliances LLC აკონტროლებს ამ საიტს U.A.E-დან. Dari Household Appliances LLC არ ამტკიცებს, რომ ეს საიტი მიზანშეწონილია სხვა ადგილებში გამოსაყენებლად. თუ თქვენ იყენებთ ამ საიტს სხვა ადგილებიდან, თქვენ პასუხისმგებელი ხართ ადგილობრივ კანონებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ექსპორტი ან ხელახალი ექსპორტი ამ საიტიდან ნებისმიერი მოქმედი კანონის ან რეგულაციის დარღვევით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ U.A.E-ის ექსპორტის კანონებითა და რეგულაციებით.
მოქმედი სამართალი. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კანონები არეგულირებს საიტის გამოყენებას და გამოყენების წესებს, კანონების პრინციპების კონფლიქტის გარეშე. ამასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ყველა დავა განიხილება მხოლოდ U.A.E-ში კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს მიერ.
მულტივალუტიანი ტრანზაქცია, ნაჩვენები ფასი და თქვენ მიერ არჩეული ვალუტა იქნება იგივე ფასი და ვალუტა, რომელიც დარიცხულია ბარათზე და დაიბეჭდება ტრანზაქციის ქვითარზე.
შესყიდვები. Dari Household Appliances LLC იღებს გადახდას Visa ან Mastercard სადებეტო და საკრედიტო ბარათებით AED-ში თავისი პროდუქტებისა და სერვისებისთვის. ყველა ონლაინ შესყიდვა ასევე რეგულირდება შესაბამისი სავაჭრო მომსახურების პროვაიდერების პირობებით. გთხოვთ, გადახედოთ შესაბამისი სავაჭრო სერვისის პროვაიდერის მომხმარებლის შეთანხმებას და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ნებისმიერი ტრანზაქციის შესვლამდე. ინტერპრეტაცია. ეს გამოყენების პირობები ანაცვლებს ყველა სხვა წერილობით და ზეპირ კომუნიკაციას ან შეთანხმებას წინამდებარე გამოყენების წესებში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ გამოყენების წესების უარის თქმა ან ცვლილება ეფექტური იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წერილობითი იქნება ხელმოწერილი შპს Dari Household Appliances-ის უფლებამოსილი ოფიცრის მიერ. ყველა თანხის დაბრუნება განხორციელდება გადახდის თავდაპირველ რეჟიმში.
საოფისე უცხოური აქტივების კონტროლი (OFAC) სანქციირებული ქვეყნები. Dari Household Appliances LLC არ ივაჭრებს და არ გაუწევს მომსახურებას კერძო პირებთან და კომპანიებთან, რომლებსაც ფლობენ ან აკონტროლებენ, ან მოქმედებენ OFAC-ის სამიზნე ქვეყნების და ფიზიკური პირების, ჯგუფებისა და სუბიექტების მიერ, როგორიცაა ტერორისტები და ნარკოტიკებით მოვაჭრეები, რომლებიც დანიშნულია OFAC-ის ფარგლებში. პროგრამები, რომლებიც არ არის სპეციფიკური ქვეყნისთვის
წარმომადგენლობები თქვენს მიერ. საიტის მონახულებით თქვენ წარმოადგენთ, იძლევით გარანტიას და დებთ აღთქმას, რომ (ა) ხართ მინიმუმ 18 წლის; (ბ) რომ თქვენ მიერ ნებისმიერი სახის მასალა, რომელიც წარდგენილია შპს Dari Household Appliances-ისთვის საიტის მეშვეობით ან საიტზე გასატანად, არ იქნება პლაგიატი, არღვევს ან არღვევს მესამე მხარის უფლებებს, მათ შორის სავაჭრო საიდუმლოებას, საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, სავაჭრო ნიშნებს. ჩაცმულობა, კონფიდენციალურობა, პატენტი ან სხვა პირადი ან საკუთრების უფლებები. მომხმარებელი, რომელიც იყენებს ვებსაიტს, რომელიც არის არასრულწლოვანი / 18 წლამდე არ უნდა დარეგისტრირდეს როგორც ვებსაიტის მომხმარებელი და არ უნდა მოახდინოს ტრანზაქცია ან გამოიყენოს ვებსაიტი.
ნებადართული გამოყენება. თქვენ ეთანხმებით, რომ უფლება გაქვთ მხოლოდ ეწვიოთ, ნახოთ და შეინახოთ ამ საიტის გვერდების ასლი თქვენი პირადი სარგებლობისთვის, რომ თქვენ არ უნდა დააკოპიროთ, ჩამოტვირთოთ, გამოაქვეყნოთ, შეცვალოთ ან სხვაგვარად გაავრცელოთ მასალა ამ საიტზე. ნებისმიერი სხვა დანიშნულება, გარდა პირადი სარგებლობისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არ არის ნებადართული შპს Dari Household Appliances-ის მიერ ამისათვის. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ არ დაუკავშიროთ საიტს რაიმე მიზნით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სპეციალურად არის ავტორიზებული Da

 

ხშირად დასმული კითხვები

გაეცანი ჩვენი მომხმარებლების მიერ ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხებს.

რა თქმა უნდა პირველრიგში ეს დამოკიდებულია თუ გეოგრაფიულად სად გვიწევს ნივთის მოწოდება . თბილისი: შეკვეთიდან 1-3 სამუშაო დღის ვადაში,რეგიონები: შეკვეთიდან 3-5 სამუშაო დღის ვადაში.
დაგვიკავშირდით ჩვენს ნომერზე (032)2845888 ან დატოვეთ თვქენი საკონტაქტო ინფორმაცია შესაბამის ველში და შემდგომ ჩვენი ოპერატორები დაგეხმარებიან.
ყველა ნივთს აღწერაში მითითებული აქვს საგარანტიო პირობები, ასეთის არსებობს შემთხევაში დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე (032)2845888
ჩვენ გთავაზობთ მიწოდებას სრულიად უსასყიდლოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
დიახ, შეკვეთა შესაძლებელია საიტზე. შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი ნივთი სახლიდან გაუსვლელად.მიწოდება უფასოა.
ყველა ნივთს თანდართული აქვს პროდუქტის ამსახველი რეალური ფოტო, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მომხარებელი დარწმუნებული იყოს თუ რას ყიდულობს, რაც შესაბამისად ზრდის სანდოობას.
ჩვენი ოპერატორების გუნდი გამოირჩევა მაღალი ოპერატიულობით, რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენი მიზანია უმოკლეს ვადაში დაგიკავშირდნენ და მოგაწოდონ სასურველ ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაცისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე (032)2845888
ხელზე შეძენის შემთხევაში ანგარისწორება ხდება კურიერთან ნივთის ჩაბარების შემდეგ.
პროდუქციის უკან დაბრუნება შესაძლებელია:პროდუქციისთვის ქარხნული წუნის ან/და დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში
    მთავარი გვერდი პროდუცია Arshia